Magnetoterapia vo ortopédii, fyziatrii, internej medicíne..

 

 

 

Doc. RNDr. Elena Ferencová


 

Doc. RNDr. Elena Ferencová je tajomníčkou ústavu na Univerzite Komenského v Bratislave na Lekárskej fakulte. Prednáša tiež na vysokej škole Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny.

 

 

Zlyhanie obranných síl organizmu


Živé organizmy, vrátane človeka, sa na prírodné magnetické pole natoľko adaptovali, že geomagnetické pozadie potrebujú pre svoj život a veľmi negatívne môžu pociťovať jeho zmeny. U zvierat magnetické pole Zeme slúži ako elektrický ukazovateľ smeru a navigačný mechanizmus – 60 druhov zvierat má túto schopnosť – orientáciu podľa siločiar magnetického poľa Zeme, kde dochádza k interakcii magnetického poľa so živými organizmami.

Zoslabenie prírodného magnetického poľa Zeme - obytné domy, budovy a komplexy, ktoré sú zostavené z panelov, kovového alebo oceľového skeletu, betónové stavby – znižujú indukciu magnetického poľa Zeme viac ako 100-násobne. Zníženie geomagnetického pozadia negatívne pôsobí na organizmus, dôsledkom môže byť zlyhanie obranných síl organizmu. 

 

Magnetoterapia sa využíva vo ortopédii, chirurgii...


Osobitnú citlivosť na zmeny magnetického poľa vykazuje centrálna nervová sústava, presnejšie hypotalamus a mozgová kôra. Z uvedeného dôvodu je dôležité použiť umelé magnety, ktoré je možné vyrobiť s požadovanými vlastnosťami, na aké účely budú slúžiť. Používanie magnetických polí na liečebné účely má dlhodobú históriu. V súčasnosti sa magnetoterapia využíva vo fyziatrii, rehabilitácii, balneológii, chirurgii, ortopédii, neurológii a v internej medicíne. 

Možnosti využitia magnetického poľa v medicíne:

• V DIAGNOSTIKE – nukleárna magnetická rezonancia

• V TERAPII – heterogénne magnetické pole alebo pulzné magnetické pole

 

 

Liečebné účinky magnetického poľa


Pôsobením magnetického poľa – tvrdých feritov – upevnením na liečený orgán - získa sa účinné pole vnútri orgánu. Magnetoterapia využíva liečebné účinky magnetického poľa na biologické tkanivá. Účinok magnetického poľa sa lokalizuje na rozhraní buniek v tkanivách a je založený na zmene elektrických potenciálov na povrchu buniek, z čoho vyplývajú jeho účinky:

 

 • antireumatické  
 • protizápalové
 • regeneračné
 • analgetické
 • protiedémevé
 • vazodilatačné
 • myorelaxačné
 • zvyšujúce prívod kyslíka
 • stabilizujúce krvný obeh
 • posilňujúce a zlepšujúce imunitný systém,
 • urýchľujúce látkovú výmenu a detoxikačné procesy
 • zabezpečujúce harmonizáciu vegetatívneho nervového systému

 

Doc. RNDr. Elena Ferencová